General Terms and Conditions

Voorwaarden voor inkoop en verkoop Micro-Key BV

Micro-Key BV

Micro-Key BV is aangesloten bij Federatie Het Instrument of FHI (http://www.fhi.nl).

Op alle aankopen, aanbiedingen en overeenkomsten van Micro-Key BV zijn de FHI Algemene inkoopvoorwaarden 2010 en Algemene Leveringsvoorwaarden 2020, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574 van toepassing.
Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.
U kunt de volledige voorwaarden echter ook hieronder inzien of downloaden.

Algemene inkoopvoorwaarden (0,2 MB): Algemene inkoopvoorwaarden (meest recente versie, Nederlandstalig), voor leveringen aan Micro-Key BV.
Algemene leveringsvoorwaarden (0,2 MB): Algemene leveringsvoorwaarden (meest recente versie, Nederlandstalig), voor leveringen van Micro-Key BV aan klanten.

English

Micro-Key BV is affiliated to the federation Het Instrument or FHI (http://www.fhi.nl).

All purchases, offers and agreements of Micro-Key BV are governed by the FHI General Conditions of Delivery 2020 and Purchase 2010 issued by FHI, Federation of Technology Branches, filed at the Chamber of Commerce of Gooi-, Eem- and Flevoland under the number 40507574. These general conditions are available for free at our company and/or below.

Terms of purchase (0,2 MB): Terms of purchase (latest version, English language), for supplies and deliveries to Micro-Key BV.
Terms of delivery (0,2 MB): Terms of delivery (latest version, English language), for deliveries from Micro-Key BV to customers.

Deutsch

Micro-Key BV wird an den Bund Het Instrument oder FHI (http://www.fhi.nl) angegliedert.

Für alle Einkäufe, Angebote und Rechtsbeziehungen von Micro-Key BV gelten die Allgemeinen Einkaufsbedingungen 2010 und die Allgemeinen Lieferbedingungen 2020 der FHI, herausgegeben vom FHI, Föderation der Technologiebranchen, hinterlegt bei der Industrie- und Handelskammer Gooi-, Eem- und Flevoland unter der Nummer 40507574. Ein exemplar können wir Ihnen kostenlos zusenden und/oder nachstehend.

Allgemeinen Einkaufsdingungen (0,2 MB): Allgemeinen Einkaufsdingungen (Neueste Version in deutscher Sprache), für Lieferungen an Unternehmen der Micro-Key BV.
Allgemeinen Lieferbedingungen (0,2 MB): Allgemeinen Lieferbedingungen (Neueste Version in englischer Sprache), für Lieferungen von Micro-Key BV Kunden.

Français

Micro-Key BV est affilié à la fédération Het Instrument ou FHI (http://www.fhi.nl).

Les conditions générales d'achat 2010 et de livraison 2020 de la FHI, fédération des branches technologiques d'application pour toutes les achats, offres et contrats de Micro-Key BV, sont déposées auprès de la Chambre de Commerce Gooiland, Eemland et Flevoland, sous le numéro 40507574. Un exemplaire peut vous être envoyé gratuitement sur simple demande.

Les fichiers PDF ne sont pas disponibles en français sur ce site.

Micro-Key BV

Micro-Key BV
Industrieweg 28
9804 TG Noordhorn
The Netherlands

P.O. Box 92
9800 AB Zuidhorn
The Netherlands

image